امداد خودرو ارزان سمنان

09032486073

شماره تماس امداد خودرو ارزان سمنان جهت تعمیرانواع خودرو های ایرانی و خارجی شبانه روزی 1893میباشد
مدیر عامل شرکت امداد خودرو ارزان سمنان:
آقای ابراهیم همتی نیا از خبر راه اندازی این خط تلفن افزود حدف این کار ارائه خدمت رسانی سریع و کنترل کردن امدادگران میباشد کلیه کسانی که در جاده ها و شهر های استان سمنان دچار مشکل خودروی می شوند میتوانند به صورت شبانه روزی تماس حاصل فرماییند تا از خدمات امدادخودرو استفاده تماییند
آقای ابراهیم همتی نیا در ادامه به نحوه پیدا کردن شماره تلفن های امداد خودرو سایت www.yadakkesh9.irرا معرفی نمودندو برای مشکلات اینترنتی سایت دوم شرکن را هم با آدرس www.service365.ir اعلام کردند
امداد خودرو ارزان سمنان

امداد خودرو ارزان سمنان

امدادخودرو ارزان سمنان

امدادخودرو ارزان سمنان

Call Now Button09032486073