امدادخودرو پرند

09032486073
امدادخودرو پرند و یدک کش پرند در خدمت شماست.
نیاز به استفاده از  امدادخودرو پرند ممکن است برای بیشتر راننده گان اتفاق افتاده باشد. این ماشین ها شبیه جرثقیل هستند از این نظر که، در طراحی آنها هیدرولیک قدرتمندی وجود دارد و ماشین های را که دچار نقص فنی و یا تصادف می شوند به کمک اهرمی که دارند بلند کرده و آنها را حمل می کنند.
امدادخودرو  پرند

امدادخودرو  پرند

امدادخودرو پرند

امدادخودرو پرند

تور ترکیه
Call Now Button09032486073